Tìm Phòng Khám

Xem thông tin chờ khám, thứ tự khám và đặt lịch hẹn khám trực tuyến

Đăng Ký Khám Chỉ Với 3 Bước Đơn Giản

Đăng ký dễ dàng, nhanh chóng. Biết trước số khám và thời gian chờ khám.

1. Tìm phòng khám

Tìm phòng khám gần nơi bạn ở

2. Đăng ký khám

Nhập thông tin đăng ký khám

3. Chờ khám

Nhận số khám và theo dõi tình trạng chờ khám