PHÒNG KHÁM TAI - MŨI - HỌNG 428 MINH KHAI

Số 428 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

096 7425 115