CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG THIÊN PHÚC

Tổ 10 - Đường 57b -Thị trấn Lâm (Đối diện âu bơm cầu cũ bệnh viện huyện Ý Yên)

0934.556.123